. . .

Rólunk
Oktatás
Szakmai gyakorlat
Kutatás
Doktori képzés
Acta Cybernetica
Könyvtár
Konferenciák
Hírek/Aktualitások
Támogatók
Kooperatív képzés
Hallgatóknak
Érdeklődőknek
Felvételizőknek
Öregdiákoknak
Tehetséggondozó program

Tanszékek:
- Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika
- Műszaki Informatika
- Számítástudomány Alapjai
- Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia
- Számítógépes Optimalizálás
- Szoftverfejlesztés
- Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport

[SZTE] [TTIK] [STUD]
[Kabinet] [ETR] [TIK]
[Webmail] [Intranet]
Inftszcs facebook

Informatikai Tanszékcsoport>>> flag_GBIn English

Informatikai Tanszékcsoport


Elérhetőség

 
Cím: Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar
Informatikai Tanszékcsoport (Kalmár László Intézet)
6720 Szeged, Árpád tér 2.
Levelezési cím: 6701 Szeged, Postafiók 652.
Telefon: +36 62 546396
Fax: +36 62 546397
E-mail: depart@inf.u-szeged.hu


Szervezeti felépítés

  A Tanszékcsoport a következő hat tanszékből áll: Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék, Műszaki Informatika Tanszék, Számítástudomány Alapjai Tanszék, Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék, Számítógépes Optimalizálás Tanszék és Szoftverfejlesztés Tanszék. A Tanszékcsoporttal mind oktatásban mind kutatásban szorosan együttműködik az MTA Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportja. Az adminisztratív munkát, valamint az oktatáshoz és kutatáshoz szükséges hardver és szoftver erőforrások működésének biztosítását a Központi Egység dolgozói végzik.


Általános ismertető

 Az Informatikai Tanszékcsoport 1990-ben alakult. Alapfeladata a modern informatikai és számítástudományi ismeretek oktatása. Tekintettel a korszerű informatikai ismeretek iránti általános igényre, a Tanszékcsoport a Természettudományi és Informatikai Kar minden hallgatója részére alapképzést biztosít informatikából. Emellett, a Tanszékcsoport a következő szakok gazdája: a bolognai folyamatnak megfelelő gazdaságinformatikus, mérnök informatikus és programtervező informatikus alapszakok, gazdaságinformatikus, tanári mesterképzés informatikatanár szakképesítés és programtervező informatikus mesterszakok, valamint az utoljára 2005-ben indított programozó matematikus főiskolai szak, programtervező matematikus egyetemi szak, közgazdasági programozó egyetemi szak, műszaki informatikus egyetemi és főiskolai szakok és informatika tanár szak.

 A Tanszékcsoport lehetőség szerint támogatja a hallgatók külföldi részképzését. Ennek érdekében külföldi partnerekkel több nemzetközi projektben vett és vesz részt az intézet, melynek eredményeként számos hallgató élhetett a külföldi részképzés lehetőségével. Természetesen a hallgatók bekapcsolódhatnak a tanszékeken folyó kutatásokba, és ezt végzés után folytathatják PhD képzés keretében. Hallgatóink tudományos munkáinak eredményeként rendszeresen szinvonalas Országos Tudományos Diákköri dolgozatok születnek.

 A Tanszékcsoport 1993 óta vesz részt a PhD képzésben, amely erősen támaszkodik az intézeten belül folyó kutatásokra. Ezek a kutatások többek között a következő területekre terjednek ki.

 Automaták strukturális elmélete, automaták kompozíciói és dekompozíciói. Fautomaták és fanyelvek, fatranszformátorok. Nyelvek és fanyelvek algebrái. Termátíró rendszerek. Többdimenziós nyelvek. Automaták és félgyűrűk, formális hatványsorok. Automaták és formális logika. Formális szemantika. Konkurens folyamatok algebrái. Fixpontok a számítástudományban. Iterációs elméletek. Kategóriák a számítástudományban.

 Közgazdasági döntések elmélete (többtényezős döntések, csoportos döntések). Fuzzy elmélet. Tanuló algoritmusok. Globális optimalizálás. Megbízható numerikus eljárások. Optimalizálás a kémiai fázisegyensúly feladatokban. Intervallumos befoglaló függvények. Hálózati folyamatok szintézise. Ládapakolási algoritmusok. On-line adattömörítési eljárások. ütemezési problémák. Halmazpartícionálás.

 Fejlett programozási paradigmák. Fordítóprogramok elmélete. Keresztfordítók. Beágyazott, mobil rendszerek hatékony fordítási problémái. Nagyméretű (legacy) rendszerek analízise. Szoftverkarbantartás. Programszeletelés és alkalmazásai. Szoftver ,,reengineering". Komponens alapú szoftverfejlesztés problémái. Objektum orientált tervezés és fejlesztés (C++, JAVA). Web programozás (XML). Adatbázisok, adatbányászat. Hálózati protokolok vizsgálata. Protokolok tesztelése. Protokolok formális specifikálása. Közös memóriás párhuzamos programozás. Osztott memóriájú párhuzamos programozás. ön-adaptív protokollok vizsgálata ön-adaptív szoftver elvek alkalmazásával. Frame és szabály alapú tudásreprezentációk és ezek hibrid változatai protokollok és tesztkészletek jellemzésére.
Gépi tanulási algoritmusok (döntési fák, logikai programok tanulása, genetikus programozás, neuronhálók). Tanuló algoritmusok bonyolultsága. Beszédfelismerés. Természetes nyelvi feldolgozás. Protokoll technológiában alkalmazott formális leíró nyelvek (SDL, MSC, TTCN, ASN.1) kiegészítése mesterséges intelligencia elemekkel.
Nukleáris medicinai képfeldolgozás. Képrekonstrukció vetületekből. Diszkrét tomográfia. Orvosi képarchiváló és képtovábbító rendszerek. Orvosi képek szegmentálása. Képregisztráció. Vázkijelölés, vékonyítás és alkalmazásaik. Térinformatika.

 Az Informatikai Tanszékcsoport oktatási és kutatási együttműködésben van a következő intézményekkel: Universitat Hamburg, Universitat Bern, Stevens Institute of Technology Hoboken, Technische Universitat Graz, University of Turku, Boston University, Kyoto Sangyo University, University of Rome, and University of Stuttgart, University College London, University of Pennsylvania, University of Almeria. Ezeken az informális együttműködéseken kívül, a Tanszékcsoport hivatalos kutatási és oktatási együttműködési egyezményt kötött a Karlsruhei Egyetem Matematikai Intézetével és a Drezdai Műszaki Egyetem Számítástudományi Tanszékével.

  A Tanszékcsoporthoz tartozik egy könyvtár, amely közelítőleg 5000 magyar és angol nyelvű könyvet tartalmaz és számos tudományos folyóiratot járat, illetve hozzáférést biztosít különböző tudományos adatbázisokhoz. Továbbá az intézet kiad egy angol nyelvű tudományos folyóiratot, az Acta Cybernetica-t , amely nagyon fontos a kutatás és a PhD képzés szempontjából is. Ez a kiadvány közelítőleg 150, zömében külföldi intézményhez jut el.


A Tanszékcsoport vezetése

 
Tanszékcsoportvezető: Dr. Csendes Tibor, egyetemi tanár
Helyettesek: Dr. Palágyi Kálmán, egyetemi docens (általános tanszékcsoportvezető helyettes)
Dr. Bánhelyi Balázs, adjunktus (gazdasági ügyek)
Dr. Németh Tamás, tanársegéd (oktatási ügyek)

A Tanszékcsoport vezetőtestülete a Tanszékcsoporti Tanács, melynek tagjai:

 Dr. Csendes Tibor - tanszékcsoportvezető

 Dr. Bánhelyi Balázs, Dr. Németh Tamás, Dr. Palágyi Kálmán - tanszékcsoportvezető helyettesek

 Dr. Ésik Zoltán, Dr. Gingl Zoltán, Dr. Gyimóthy Tibor, Dr. Imreh Csanád, Dr. Nyúl László, - a tanszékcsoportba tartozó tanszékek vezetői

 Dr. Balázs Péter, Dr. Dombi József, Dr. Iván Szabolcs, Dr. Kovács Zoltán, Dr. Pletl Szilveszter, Dr. Schrettner Lajos - tanszékek képviselői

 Dr. Csirik János - egyetemi tanár

 Dr. Fülöp Zoltán - egyetemi tanár

 Dr. Kocsorné Sebő Marianna - reprezentatív szakszervezet képviselője

 Vakula Mariann - a kari HÖK nappali tagozatos hallgatója

 Katona Melinda - a PhD hallgatók képviselője

 Dr. Tóth László - tanácskozási joggal bíró, a Mesterséges Intelligencia tanszéki kutatócsoport képviselője


Bizottságok

A Tanszékcsoport munkájának egyes területeit a következő bizottságok irányítják:

Alapítvány

 A Tanszékcsoportnál folyó informatikai oktatói, kutatói munka színvonalának emelése, feltételeinek javítása, a PhD fokozat megszerzésének valamint a színvonalas hallgatói diákköri dolgozatok, szakdolgozatok, diplomadolgozatok készítésének anyagi elősegítése érdekében létrehoztuk az Informatika Oktatásáért, Kutatásáért Alapítványt.

 

Webmester:webmaster@inf.u-szeged.hu